بازگشت
دکتر رحیم فرزین

دکتر رحیم فرزین

  • دکترای تحصصی
  • بیش از 25 سال مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه و عادی
  • چندین سال سرگروه آموزشی 
  • چاپ  مقاله تخصصی در مجلات مختلف
  • شرکت در سمینار تخصصی

دکتر رحیم فرزین
دکتر رحیم فرزین
سبد خرید