بازگشت
استاد رحمت اله حاتمی

استاد رحمت اله حاتمی

  • کارشناسی ارشد

  • بیش از 20 سال مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه و عادی درس عربی

  • چندین سال سرگروه آموزشی 

  • چاپ  مقاله تخصصی در مجلات مختلف

  • شرکت در سمینار تخصصی

استاد رحمت اله حاتمی
استاد رحمت اله حاتمی
سبد خرید