بازگشت
استاد امید رضا هوشیار

استاد امید رضا هوشیار

  • برد تحصصی

  • بیش از 25 سال مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه و عادی

  • چندین سال سرگروه آموزشی 

  • چاپ  مقاله تخصصی در مجلات مختلف

  • شرکت در سمینار تخصصی

استاد امید رضا هوشیار
استاد امید رضا هوشیار
سبد خرید